Algemene voorwaarden Metaalunie

Alle prijzen zijn bruto in euro’s en excl. BTW.

Levering af fabriek, tenzij anders overeen gekomen.
Transportkosten worden naar machinegrootte en reisafstand vastgesteld.

Op al onze offertes, overeenkomsten en leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals deze zijn vastgelegd in de Metaalunievoorwaarden, die op 1 januari 2019 zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Rotterdam. De voorwaarden zijn hierbij ingesloten en vormen één onverbrekelijk geheel met de offerte.

Alle gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, doch niet bindend. Wijzigingen in constructie en/of prijzen zijn altijd mogelijk, ook zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplichtingen ten aanzien van leveringen.