Subsidie voor de precisielandbouw (CHD spuit) - Nieuws

20 december 2021


Bent u op zoek naar manieren om uw agrarische bedrijf toekomstbestendig te maken en behoort de aanschaf van een #spuitmachine daarbij dan is dit uw kans.

U kunt 60% van uw investering gesubsidieerd krijgen. Bent u een jonge agrariër (jonger dan 41 jaar), dan is het subsidiepercentage zelfs 75%. Uiteindelijk gaat het om een minimaal subsidiebedrag van € 25.000 en maximaal € 150.000.  

De subsidieregelingen zijn open van 20 december 2021 tot en met 14 februari 2022.

Voor meer informatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-49546.html